Batumi Weather

Currency

Association Statue PDF Print E-mail

17 Mart 2015 tarihli ve

02/15 nolu toplantı tutanağıyla ONAYLANMIŞTIR

Gayri Sanayı ve Gayri Ticari Tüzel Kişi

“Uluslararası Yatırımcılar Derneği”

Tüzüğü / Ana Sözleşme

2015

Batum

İÇERİK

Madde 1.      Genel Hükümler

Madde 2.      Amaçlar

madde 3.      Faliyetlerin Şekilleri

madde 4. Dernek üyeliği

Madde 5. Dernek üyesinin hak ve yükümlülükleri

Madde 6. Dernek Üyelerinin Genel Kurulu

Madde 7. Yönetim ve Temsilcilik

Madde 8. Derneğin yönetim kurulu

Madde 9. Dernek başkanı

Madde 10.    Derneğin Denetim Kurulu

madde 11.    Derneğin Malvarlığı

Madde 12.Derneğin tasfiyesi

Madde 1.      Genel Hükümler

1.1 Uluslararası Yatırımcılar Derneği (sonradan "Dernek" olarak anılacaktır), Gürcistan Anayasası, Mevzuatı ve işbu Tüzüğe uygun olarak hareket etmekte olan Gayri Sanayi (Gayri Ticari) Tüzel bir kişidir.

1.2 Derneğin kurumsal–yasal şekli: Gayri Sınai (Gayri Ticari) Tüzel bir kişilik.

1.3 Dernek, Kendi amaçları doğrultusunda Gürcistan hudutları dahilinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

1.4 Derneğin bulunduğu adres: Gogebashvili cd. No:50, Batum, Gürcistan

1.5 Derneğin elektronik  posta (e-mail) adresi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Madde 2.      Amaçlar

2.1      Derneğin Amaçları aşağıdaki gibidir:

a)         Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerinin hem toplum, hem de hükümet nezdinde, yerel ve uluslararası seviyede öne sürerek savunmak.

b)        Dernek üyelerinin iş faliyetleri için uygun şartları sağlamak.

c)         Dernek üyelerinin yatırımlarına devlet desteği sağlamak için uygun etkinlikleri gerçekleştirmek.

ç)         Dernek üyeleri ve Gürcistan’da faaliyet gösteren şirketler ile yurtdışı şirketleri arasında ticari, endüstriyel ve bilimsel – teknolojik ilişkilerin sağlanması ve geliştirilmesine destek olmak.

d)        Gürcistan'da yabancı yatırımların yapılması için uygun şartların sağlaması için gerekli aktiviteleri gerçekleştirmek.

e)         Gürcistan’da yatırım ortamlarının geliştirilmesi amacıyla öneriler hazırlanmak ve ilgili makamlara sunmak.

f)         Gürcistan'ın yatırım için uygun olan bir ülke olarak tanıtılması için yatırım ortamı, yasama veri tabanı, vergi sistemi ve yatırım ile ilgili diğer konular hakkında bilgiler edinmek ve yayınlamak.

g)        Yabancı yatırımcılar için Gürcistan'da yatırım  faliyetlerinin başlatılması için gerekli bilimsel, kurumsal ve yasal desteklerin sağlanması.

h)        Yatırım ortamının gelişim eğilimleri hakkında analitik bilgileri toplamak ve üyeler ile diğer yatırımcılara sunmak.

i)          Üyeler ve diğer yatırımcılar için eğitim ve pazarlama servisleri/hizmetleri temin etmek.

j)          Üyeleri ve diğer yatırımcılar için bilgi – danışmanlık hizmetleri vermek.

k)         Dernek üyelerinin faliyetlerinin desteklenmesi ve Gürcistan'a yabancı yatırımcıların ilgilerinin artması için hükümet ve uluslararası seviyesinde  lobi oluşturmak

Madde 3.      Faliyetlerin Şekilleri

3.1.     Tüzük amaçlarına ulaşmak için dernek tarafından aşağıdaki faliyetler gerçekleştirilmektedir:

a)         Eğitim – bilimsel ve bilgilendirme – bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

b)        Bizzat veya diğer şahıslar vasıtasıyla yabancı yatırımcıların ilgi ve menfaatların geliştirmesi için gereken işlemler ve kararları gerçekleştirmek, ayrıca dernek uyelerinin ilgi ve menfaatlarının lobiciliği sağlamak.

c) Yerel ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla, devlet ve yerel yönetim kurumlarıyla da işbirliği içerisindedir.

ç) Pazarlama araştırmalarını, yerel ve uluslararası seviyede iş ortamında devam etmekte olan prosedürleri ve eğilimler hakkında bilgi toplamak ve analizi yapmak;

d) Ticaret sektöründe  istatistik  bilgileri toplamak ve analizleri yapmak;

e) Üye ve diğer yatırımcılar için farklı alanlarda devam etmekte olan prosedürler  ve mevzuat düzenlemeleri hakkında üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak.

f) Gürcistan genelinde derneğin yapısal birimlerini oluşturmak.

g) Destek mahiyetli ticari faliyetlerini gerçekleştirip bunlardan elde edilen gelirleri dernek amaçları için kullanmak.

ğ)  Kanunla yasak olmayan diğer faliyetleri gerçekleştirmek.

Madde 4. Dernek üyeliği

4.1. Dernek üyesi, ticari faaliyetleri genellikle Gürcistan'da yatırım gerçekleştirmesi olup ticari işleriyle uğraşan, dernek amaçlarını paylaşmakta olan ve ayrıca dernek tüzüğü ve/veya dernek yönetim organları tarafından üyelerine verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eden herhangi bir özel yada tüzel kişi olabilir.

4.2. Dernek üyesi olmak isteyen kişiler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şeklinde, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunacak ve Yönetim Kurulu tarafından üye olarak alma kararı, dilekçe sunulduktan itibaren en geç 1 Ay içinde alınacak. Dernek üyeliğini isteyen şahıs, Yönetim Kurulu’na, derneğin en az 3 üyesinin yazılı referansını sunacak. Ayrıca dernek başkanı, 3 üyenin yazılı  referansı/önerisi olmadan üyeliğini isteyen kişiyi üye olarak kabul edebilir.

4.3. Derneğin kurucuları ve sonradan üyeliğe katılan şahıslar eşit statüdedir;

4.4. Dernek üyesinin üyelikten ihracı ve yetkinin feshi:

4.4.1.  Dernek üyeliğinin  sona erdirilmesi aşağıda belirtilen durumlarda olur:

a) Üyenin kendi dilekçesine dayanarak (kişinin kendi dilekçesine dayanarak dernek üyeliğinden çıkması halinde, Derneğe olan üyelik aidat borcunu tam olarak ödemekle yükümlüdür).

b) Yetkili kurum tarafından üyenin fiili ehliyetinde olmadığı/uygun olmadığı sayılması halinde.

c)  Üyenin Vefat etmesi durumunda,  yetkili kurum tarafından bu şahsın ölmüş veya kayıp olarak ilan edilmesi durumunda;

d) Tasfiye edilmesi veya kendisine karşı iflas işlemlerinin başlatılması durumunda.

e) Bir takvim yılı boyunca üst üste  3 (üç) aylık ve/veya dernek üyeliğinin herhangi takvim yılında (toplam) 6 aylık üyelik aidatının ödememesi halinde.

4.4.2. Genel toplantıda, bunlar arasında yönetim kurulu toplantısında  Dernek üyesinin oy kullanma hakkı, aşağıda belirtilen durumlarda feshedilir:

a) Üyelik aidatının belirlenen edilen belli bir zamanda ödenmemesi halinde.

b) Üyenin, Yönetim kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek şartlarına uygun olmaması halinde.

4.4.3. Dernek üyesinin ihraç sebepleri aşağidaki gibidir:

a) Üyelik aidatının bir takvim yılı içerisinde üst-üste 3 ay ve/veya 6 ay ödememesi.

b)  Dernek üyesinin faliyetlerinin  dernek amaçlarına aykırı olması.

c) Dernek üyesi tarafından, dernek ana sözleşmesinde/tüzüğünde belirlenerek kendisine verilen yükümlülüklerinin kati bir şekilde ihlal edilmesi.

4.4.4. Üyenin ihracı ile ilgili olarak icra etmeye öncelikli yetki dernek başkanına aittir.

4.4.5. Dernek, dernekten ihraç edilen veya kendi dilekçesiyle üyelikten ayrılan üyeden aidatının ödetmesi için her türlü yasal vasıtayı kullanabilir.

4.4.6. Dernek üyeliğinden ihraç edilen (bunlar arasında: kendi dilekçesine dayanarak dernek üyeliğinden çıkan) kişi, dernek tüzüğünün 5. maddesinin 5.1. fıkrasında öngörülen imkanlardan istifade etme hakkını kaybeder, bunlar arasında: dernek ad ve malından istifade edemez, ayrıca, dernek üyeliğinden ihraç edilen (ve/veya kendi dilekçesine dayanarak çıkan) kişi için dernek tüzüğünün 5.2. ve 5.3. fıkralarında öngörülen gereksinimler geçerli değildir.

Madde 5. Dernek üyesinin hak ve yükümlülükleri

5.1. Dernek üyesinin hakları;

a) Derneğin genel toplantısına katılma,

b) Derneğin yönetim organlarına  seçme ve seçilme,

c) Derneğin yönetici organ ve kişilerinden derneğin faliyetleri ile ilgili bilgi alma,

ç) Derneğin maddi ve  teknik vasıtalarından faydalanma,

d) Derneğin hedefli desteklerinden faydalanma ve dernek tarafından gerçekleştirilen projelere ve programlara katılma,

e)  İlgili servis ve programlarda, Dernek üyeleri için belirlenen fayda ve indirimlerden faydalanma,

f) Yönetim Kurulu tarafından  belirtilen kural ve şartlara uygun olarak dernek simgesini kullanma,

g) Yönetim kuruluna önceden haber vererek dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir (dernek üyesi, dernek üyeliğinden çıkıncaya kadar mevcut aidat borcunu ödemek zorundadır).

5.2. Dernek üyesinin yükümlülükleri;

a) Derneğin tüzüğüne ve dernek yönetim organları tarafından alınan kararlara uyacak.

b) Derneğin onuru, iş itibarı ve mallarını koruyup muhafaza edecek.

c) İmkan ve menfaatlerine uygun olarak dernek tarafından gerçekleştirilen faliyetlere katılacak.

d) Kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken dernek amaçlarına zarar vermeyecek.

e) Üye olma hususunda derneğin yetkili organı tarafından ilgili karar alınmasından itibaren 10 takvim günü içinde birincil aidat olan 2.000 ABD Doları ödeyecek, üye olduktan itibaren takip eden her ayda, aylık 200 ABD Doları aidat ödeyecek, ödemeler hem nakit hem gayri nakdi bir şekilde yapılacak, ödemeler milli para birimi (GEL) üzerinden, öderken mevcut merkez bankanın belirlediği resmi kuruna uygun olarak yapılacak.

f) Dernek faliyetleri ile ilgili bilgilerin gizliliğini koruyacak.

5.2.1. Tüzükte belirlenen aidat miktarı, dernek üyelerinin yıllık genel toplantısının kararına dayanarak değişebilir.

5.3. Derneğin fahri üyeleri

a) Derneğe maddi ve manevi destekte bulunmak şekliyle dernek amaçları için önemli işleri yapan kişiler, Yönetim kurulu kararıyla dernek fahri üyeleri olarak alınabilirler.

b) Derneğin fahri üyeleri, genel kurul toplantısına oy verme hakkı olmaksızın katılabilir, incelenecek konuyla ilgili olarak kendi görüş ve düşüncelerini söyebilirler. Derneğin fahri  üyeleri, üyelik aidatlarını isteklerine göre ödeyebilirler.

c) Derneğin fahri üyesi, derneğin yönetim kuruluna dilekçe ile başvurarak, dernek üyeliğinden çıkmayı isteyebilir, bu durumda, dernek üyesinin kendi dilekçesiyle üyelikten çıkmakla ilgili olarak bu tüzükte belirlenen  kurallar geçerlidir.

Madde 6. Dernek Üyeleri Genel Toplantısı:

6.1. Derneğin en yüksek yönetim organı Dernek Üyeleri Genel Toplantısıdır, bu toplantı  yönetim kurulu tarafından her takvim yılının son üç aylık döneminde  düzenlenir.

6.2. Genel Toplantı, Dernek üyelerin en az 2/3’ünün katılması halinde karar alma yetkisine sahiptir. Tüzük veya kanun ile başka bir şey öngörülmemişse, genel toplantı, katılımcıların oy çoğunluğu ile kararları alır. İlk toplantıda en az 2/3  katılmıyorsa, toplantı karar alma yetkisine sahip değildir, dolayısıyla tekrar yapılan/sonraki toplantı, ilk toplantıdan itibaren bir ay içinde düzenlenir. Kanunla ve/veya işbu tüzükle başka bir şey öngörülmemişse, tekrar yapılan toplantı, katılımcıların sayısına rağmen karar alma hakkına sahiptir, bu durumda katılımcıların çoğunluğuyla karar alınır.

6.3. Dernek üyesi bir oy yetkisine sahiptir.

6.4. Genel Toplantı:

a) Katılanların oy çoğunluğu ile derneğin tüzüğünü onaylar ve değişiklikleri yapar.

b) Gizli oylama ile,  katılımcıların oy çoğunluğu ile 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyelerini seçer;

c) Derneğin faliyetleri ile ilgili bilgileri alır ve finansal raporu ve  yıllık bütçesini katılanların oy çoğunluğuyla onaylar.

ç) Katılımcıların oy çoğunluğu ile, yönetim kurulu tarafından sunulan dernek faaliyetinin stratejik hedeflerini onaylar.

d) Gizli oylama ile, katılımcıların oy çoğunluğu ile 3 yıl süre ile derneğin denetim kurulunu seçer.

e) Katılımcıların oy çoğunluğu ile derneğin reorganizasyonu/yeniden yapılandırma hakkında karar alır.

f) Katılımcıların beşte dört çoğunluğu ile derneğin tasfiyesi hususunda karar alır.

6.5. Olağanüstü Genel  Kurul toplantısı, yönetim kurulu tarafından aşağıdaki hallerde düzenlenir:

a) Kendi isteğiyle.

b) Yönetim kurulu başkanının veya Dernek üyelerinin çoğunluğunun isteğiyle, böyle bir istek ibraz edilmesinden itibaren en geç 1 ay içinde toplantı düzenlenir.

c)  Denetim kurulunun isteğiyle, talep edilmesinden itibaren en geç 1 ay içinde.

6.6. Tüzüğün 6.5. “b)” maddesinde öngörülen talepler sunulduğunda, yönetim kurulu başkanı, talep sunulduğundan  itibaren en geç 10 gün içinde derneğin olağanüstü  genel toplantısının düzenlenmesi hususundaki kararı almak için yönetim kurulunu olağanüstü toplantı yapmakla yükümlüdür.  Eğer yönetim kurulu toplantısı yapılmaz veya 5 gün içinde olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılması, ayrıca toplantı tarihi ile ilgili karar alınmazsa, yönetim kurulu başkanı, Dernek Üyeleri Genel Toplantısını düzenlemek zorunda olup zikredilen toplantı düzenleme tarihi, olağanüstü toplantı düzenlenme talebinin yönetim kuruluna ibraz edilmesinden itibaren 1 ay geçmemelidir.

6.7. Tüzüğün 6.6. maddesinde öngörülen kurallar, ayrıca  6.5. “c” maddede öngörülen durumlar için de kullanılır.

6.8. Tüzüğün 6.5 veya 6.6. maddelerine göre yönetim kurulu başkanı tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmezse, olağanüstü genel toplantısını düzenlemek isteyen kişi, dernek olağanüstü genel toplantı  tarihini belirler, olağanüstü genel toplantısını düzenler. Bu durumda olağanüstü genel toplantısında ilk konu zorunlu olarak, yönetim kurulunun tüm ekibine olan güven konusu ele alınır ve açık değil, gizli olarak oylama yapılır.  Olağanüstü genel toplantısına katılanların en az 1/3 oy ile yönetim kuruluna Güven vermediği taktirde, yönetim kurulu azledilmiş sayılır ve olağanüstü Genel toplantı, aynı toplantıda yeni yönetim kurulunun yeni üyelerini seçmeye oylama yapmak zorundadır. Güven konusundan sonra olağanüstü genel toplantı, olağanüstü toplantının düzenlenmesini yönetim kurulundan isteyen kişi tarafından olağanüstü toplantı düzenlenmesini isteme nedenleri olan konuları dinler, değerlendirir ve karar alır.

6.9.    6.8. fıkrada öngörülen konu incelenirken olağanüstü genel toplantı, dernek üyelerinin 2/3 katılması halinde, karar alma yetkisine sahiptir.

6.10. Tüzüğün 6.6-6.8 maddelerde öngörülen prosedür sırasında, yönetim kurulu tarafından  kendi isteğiyle olağanüstü genel toplantısı yapılamaz.

Madde 7. Yönetim ve Temsilcilik

7.1. Derneğin yönetim ve temsilcilik yetkileri münferiden dernek başkanına aittir,  Başkanın yokluğunda – bu haklar dernek başkan yardımcısı tarafından gerçekleşir.

7.2. Dernek başkanı ve başkan yardimcisı, dernek işlerini dürüstçe bir şekilde gerçekleştirecek. Onlar, derneğe verdikleri zararından dolayı müteselsil olarak sorumlu tutulurlar.

7.3. Derneğin iç organizasyon konuları, derneğin genel sekreteri tarafından yönetilir.

Madde 8. Derneğin yönetim kurulu

8.1. Derneğin yönetim organı  derneğin yönetim kuruludur, yönetim kurulu 5 asil ve 2 yedek üyelerden oluşmaktadir. Yönetim kurulu Üyeleri, derneğin özel kişi veya dernek üyesi olan  tüzel kişinin yetkili temsilcisi olan özel kişi olabilir.  Yönetim kurulu Üyeleri genel toplantısı tarafından 3 Yıl süre ile seçilir.  Yönetim kurulu üyesi olarak, genel toplantıda katılmayan ve yönetim kurulu üyesi olarak, seçilecek kişinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususunda önceden yazılı onayı vermiş kişi de seçilebilir.

8.2. Yönetim kurulu toplantıları üç ayda bir kere yapılır.  Olağanüstü toplantıları, Dernek başkanı tarafından kendi talebi ile veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin talebi ile düzenlenir. Yönetim kurulu, toplantıya üyelerin yarısından fazlası katılıyorsa karar almaya yetkilidir. Karar, Tüzükte başka bir şey öngörülmemişse,  toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu, üyelerine, yönetim kurulu toplantı tarihi ve gündem hakkında, toplantı yapılmadan en az 7 gün öncesinden haber verilir,  olağanüstü toplantı yapılacağı durumda ise, derhal bildirilecektir.

8.3. Yönetim kurulu:

a) Yönetim kurulu üyeleri,  gizli oylama ile dernek başkanını seçer; Başkanın sunmasıyla yönetim kurulu üyelerinden gizli oylama yapılarak başkan yardımcısı seçilir.

b) Yönetim kurulu, Tüzük ile öngörülen kurallara uygun olarak Genel toplantısını düzenler, toplantı tarihi ve gündemi hakkında en az iki hafta öncesinden dernek üyelerine haber verecektir.

c)  Dernek üyesi ve fahri üyesi olarak kabul edilmesiyle ilgili konuları gizli oylama ile belirler.

ç) Üyelik isteyenler ve üyeler ile ilişki kurallarını belirler.

d) Dernek faliyetlerinin stratejik yönlerini düzenleyerek onay için genel toplantıya sunar. Dernek tarafından gerçekleştirilecek proje ve programları  onaylar.

e) Dernek çalışanları ve geçici olarak istihdam edilen kişilerin maaşlarını belirler ve görevli seyahat ücretlerini onaylar.

f) Dernek tarafından yapılan hizmetlerin fiyatlarını belirler.

g) Derneğin tescil ettiği kurumlardaki üyelik ve tüzel kişi kurulmasında katılma konularını belirler.

ğ) Derneğin kurumsal yapısını ve hükümlerini başkanın sunumu ile belirler.

h) Derneğin yönetim kurulu basın bölüm kurulunu seçer.

i) Derneğin bölgesel birimleri ile şubelerin kurulması ve feshi hakkında kararlar alır, bunların yönetmelik ve yöneticilerini onaylar.

k)         Gizli oylamayla ve oy çoğunluğuyla dernek başkanı ve başkan yardımcısını görevden azleder.

l)          Derneğe bağlı kuruluşlarını kurup bunların yöneticilerini dernek başkanının sunmasıyla göreve atar ve görevden azleder.

m)       Bu tüzüğe göre genel kurul ve diğer yönetim organlarının yetkilerine dahil olmayan diğer konuları hakkında karar alır.

8.4.     Yönetim kurulu üyesinin yetkisinin süresinden önce feshedilmesi halinde bu üyenin yerine, yönetim kurulu tarafından yapılan oylamayla bir yedek üyesi atanacak, yönetim kurulu üye sayısının yarısı yada yarısından fazlasınca azaldığı taktirde, dernek başkanı, başkan yardımcısı veya denetim kurulu, bu tarihten en geç 10 gün içerisinde dernek üyelerinin olağanüstü genel toplantı düzenlemek hakkında karar almak zorunda olup toplantı tarihine kadar en geç 10 gün içerisinde toplantı tarihi ve gündem hakkında dernek üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Dernek üyelerinin Olağanüstü toplantısı, olağanüstü toplantı yapılması nedeni ile ilgili haber alındıktan (meydana geldikten)  itibaren en az 1 ay içerisinde yapılacaktır, bu süre içinde ise, yönetim kurulu, kendi yetkilerini kalan üyeler vasıtasıyla gerçekleştirecek. Seçilmiş olan yeni yönetim kurulu üyesi (üyeleri) kendi görevini, yönetim kurulunun ihraç olan üyelerinin kalan yetki süresi boyunca gerçekleştirecek.

Madde 9. Dernek başkanı

9.1.     Dernek başkanı ve başkan yardımcısı, sıradaki genel toplantıdan sonraki ilk toplantıda (istifa durumu hariç) 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

9.2.     Kişi, Dernek başkanı olarak, üst üste ikiden fazla vade ile seçilebilir.

9.3.     Yönetim kurulunun her üyesi, kendisini başkan adayı olarak gösterme hakkına sahiptir.

9.4.     Dernek başkanı ve başkan yardımcılarının yetkileri, seçildikleri andan itibaren yürürlüğe girer ve ilgili olarak yeni başkan ve başkan yardımcısı seçilene kadar geçerli olur.

9.5.     Dernek başkanı:

a)         Tüzükteki amaçlarına ulaşmak için dernek faaliyetlerini yürütür,

b)        Yönetim kurulunun çalışmasını yönetir ve bunların toplantılarına başkanlık yapar,

c)         Üçüncü kişilerle ilişkilerde derneği, bölgesel ve uluslararası seviyesinde temsil eder.

Ç)        Derneğin resmi belgelerini imzalar.

d)        Onaylamak üzere yönetim kuruluna derneğin kurumsal yapısını, yıllık finansal planı ve çalışma planı sunar.

e)         Derneğin ticari faaliyetlerinin koordinasyonunu yapar.

f)         Yönetim kuruluyla anlaşarak, gerekli mevzuat değişikliklerin gerçekleştirmesi konusunda devlet kurumlarına tekliflerde bulunur.

g)        Kadro politikasını gerçekleştirir – gerekli personelin seçilmesi, göreve alınması ve gerekli durumlarda yönetim kuruluyla anlaşarak personelin görevden alınması işlerini gerçekleştirir.

h)        Yönetim kuruluyla anlaşarak derneğin finans ve aktiflerini tasarruf eder/yönetir.

i)          Gerektiğinde dernek adına (özel bilgi gerektiren konuları incelemek/belirlemek/karar almak için) ilgili danışmanı (uzman) davet ederek, onun çalışması için ücret ödenmeyecek.

ı)          Bu tüzük veya yönetim kurulu kararlarıyla kendisine üstlenen diğer fonksiyon ve görevlerini de gerçekleştirir.

9.6.     Başkan yardımcısı, Başkan adına temsilen, belirtilen yetkilerini yerine getirmektedir. Dernek başkanın görevden çıkması ve yerinde olmadığı durumunda, yeni başkan seçilene kadar başkanın görevleri  başkan yardımcısı tarafından yapılır,

9.7.     Tüzükle belirlenmiş olan görevlerin yerine getirilmemesi, yetiklerinin aşması veya derneğin tüzük amaçlarına uygunsuz harekette bulunulması durumunda başkanın (başkan yardımcısının) yetkilerinin vadesi geçmeden önce feshetme hakkı sadece yönetim kuruluna aittir. Bu gibi durumlarda yönetim kurulu tarafından, kalan süre için,  bir ay içerisinde yeni başkan (başkan yardımcısı) seçilir.

9.8.     Dernek başkanın makamı maaşa tabi değildir. Derneğin genel sekreteri ile dernekte çalışan diğer personelin maaşı yönetim kurulu tarafından belirlenir,

9.9.     Genel sekreter, derneğin faaliyetlerini Genel toplantı, yönetim kurulu ve dernek başkanının kararları ve talimatları dayanarak yürütür. Genel sekreterin tayın edilmesi veya görevden alınması, yönetim kuruluyla anlaşarak dernek başkanı tarafından yapılır.

Madde 10.    Derneğin Denetim Kurulu

10.1.   Dernek başkanı, yönetim kurulu ve bunlar tarafından tayin edilen görevliler tarafından tüzükteki amaçların yerine getirilmesi ve maddi kaynakları veya diğer malların tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılmasına kontrol işlemi derneğin denetim kurulu tarafından gerçekleşir,  denetim kurulu, 3 yıl süreyle 3 asil ve biri yedek üyeden ibaret olup (derneğin üyesi olan özel kişi veya tüzel kişinin temsilcisi olan özel kişi) katılımcı üyelerin oy çoğunluğuyla genel toplantısı tarafından seçilir. Denetim kurulu, seçilmesinden bir ay içerisinde kendi üyeleri arasında bir başkanı seçer. Denetim kurulu, kendisi tarafından değerlendirilip hazırlanan yönetmeliğe göre çalışır.

10.2.   Denetim kuruluna giren kişi, aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyesi veya devamlı maaşlı personel olamaz.

10.3.   Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa finansal – muhasebe belgelerinin kontrolü ve maddi değerlerinin envanteri yapılır. Kontrol sonuçları yönetim kuruluna ve sıradaki genel topantıya bildirilir. Denetim kurulu, kararları oy çokluğuyla alır.

10.4.   Ciddi ihlallerin tespit edilmesi halinde, denetim kurulu tarafından yönetim kurulu olağanüstü toplantısı veya olağanüstü genel toplantısını düzenler.

10.5.   Denetim kurulu üyesinin süresinden önce görevden ayrılması/çıkartılması durumunda yerine, denetim kurulu tarafından yapılan oylama ile yedek denetim kurulu üyesi geçecektir. Yeni seçilen üyenin yetki süresi, eski üyenin kalan görev süresine kadardır.

madde 11.    Derneğin Malvarlığı

11.1.   Derneğin malvarlığı, üyelik aidatları, üye ve diğer kişilerin bağışları, devlet ödüleri, yardımcı ticari faaliyetleri ve diğer yasal yollarla alınan gelirleriyle oluşturulur.

11.2.   Merneğin malı, ancak kendi tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi, çalışanların maaşları, gerekli maddi aktiflerin satın alınması ve sair için kullanılabilir.

Madde 12.Derneğin tasfiyesi

12.1.   Dernek faaliyetlerinin feshi aşağıdaki durumlarda yapılır:

a)         Derneğin Genel toplantı kararıyla.

b)        Derneğin tescilinin iptal edilmesi durumunda.

c)         Kanunda öngörülen diğer durumlarda.

12.2. Derneğin tasfiyesi, yönetim kurulu tarafından, tayin ettiği kişi  veya komisyon vasıtasıyla yapılır.

12.3. Tasfiye bittikten sonra kalan mal, yönetim kurulu kararıyla:

a)         Aynı veya benzer amaçları olan ve Acara Özerk Cumhuriyeti bölgesinde kayıtlı olup aynı faaliyetleri gerçekleştirmekte olan  diğer gayri ticari kişi(ler)ye/derneklere verilecektir.

Gayri Sanayi (Gayri Ticari) Tüzel Kişi

"Uluslararası Yatırımcılar Derneği"

Toplantı üyeleri:

Cemal BİLGİNGÜLLÜOĞLU

Gia LOMINADZE

Maia KHUKHUNAISHVILI

Mamuka ZAKARADZE

Nino PATSIA

Kenan AĞIRBAŞ

Mert KANDIELI

Mehmet ESEN

Özgür UÇMAZ

Barış SARIİBRAHİM

Lütfü BİLGİN

Ali KAYA

Tercüman    -------------------------------------------------------------------------------

GÜRCİSTAN

Yirmi dört Mart iki bin on beş tarihinde, ben, Noter Khatuna KALANDARİŞVİLİ (Noter bürosunun bulunduğu adres: Noe Jordanıa cad. no:12, Batum),  yetişkin ve fiili ehliyetinde olan Cemal BİLGİNGÜLLÜOĞLU’nun (doğum tarihi: 17.07.1960, Kişisel kimlik no: 61004071363, adres: Kobuleti, Bobokvati Köyü), Gia LOMINADZE’nin (doğum tarihi: 13.12.1983, Kişisel kimlik no: 61010003423, adres: Angisa cd. no:2, Daire 151, Batum), Maia KHUKHUNAISHVILI’nin (doğum tarihi: 22.01.1980, Kişisel kimlik no: 26001002288, adres: Lanchkhuti, Aketi Köyü), Mamuka ZAKARADZE (doğum tarihi: 27.10.1989, Kişisel kimlik no: 61003007059, adres: Tamar Mepe Mah. No:1, D.16, Batum), Nino PATSIA’nın (doğum tarihi: 24.05.1976, Kişisel kimlik no: 42001000113, adres: Luka Asatiani cd. No:34/45, D.64, Batum), Kenan AĞIRBAŞ (doğum tarihi: 17.12.1981, Kişisel kimlik no: 61091000698, İkamet Tezkeresi No: A0015087 , adres: i. Chavchavadze cd. No:38, Batum), Mert KANDIELI’nin (doğum tarihi: 21.01.1972, Kişisel kimlik no: 61091000619, adres: Z.Gorgiladze cd. No:33/11, Batum), Mehmet ESEN (doğum tarihi: 18.06.1967, Kişisel kimlik no: 61691000875, İkamet Tezkeresi No: 13TR05604, adres: L. Asatiani cd. no:1, D.24, Batum), Özgür UÇMAZ (doğum tarihi: 06.06.1983, Kişisel kimlik no: 61691002181, İkamet Tezkeresi No: 13TR15133, adres: Parnavaz Mepe cd. No:135, D. 128, Batum), Barış SARIİBRAHİM (doğum tarihi: 11.12.1974, Kişisel kimlik no: 61391001376, İkamet Tezkeresi No: 13TR00714, adres: L. Asatiani cd. no:52, Batum), Lütfü BİLGİN’in (doğum tarihi: 09.09.1976, Kişisel kimlik no: 61991001029, İkamet Tezkeresi No: 12TR03536, adres: L. Asatiani cd. no:1, D.32, Batum), Ali KAYA’nın (doğum tarihi: 01.04.1972, Kişisel kimlik no: 39823796210, Pasaport No: U00771409, veriliş tarihi: 01.09.2010, geçerlilik süresi: 01.09.2020,  ikamet adresi: Sh. Rustaveli cd. no:14, Batum) davetiyle, bizzat kendisinin bulunduğu, Tbeti Caddesi no:3, Batum, adresine gittim, Cemal BİLGİNGÜLLÜOĞLU’nun (doğum tarihi: 17.07.1960, Kişisel kimlik no: 61004071363, adres: Kobuleti, Bobokvati Köyü), Gia LOMINADZE’nin (doğum tarihi: 13.12.1983, Kişisel kimlik no: 61010003423, adres: Angisa cd. no:2, Daire 151, Batum), Maia KHUKHUNAISHVILI’nin (doğum tarihi: 22.01.1980, Kişisel kimlik no: 26001002288, adres: Lanchkhuti, Aketi Köyü), Mamuka ZAKARADZE (doğum tarihi: 27.10.1989, Kişisel kimlik no: 61003007059, adres: Tamar Mepe Mah. No:1, D.16, Batum), Nino PATSIA’nın (doğum tarihi: 24.05.1976, Kişisel kimlik no: 42001000113, adres: Luka Asatiani cd. No:34/45, D.64, Batum), Kenan AĞIRBAŞ (doğum tarihi: 17.12.1981, Kişisel kimlik no: 61091000698, İkamet Tezkeresi No: A0015087 , adres: i. Chavchavadze cd. No:38, Batum), Mert KANDIELI’nin (doğum tarihi: 21.01.1972, Kişisel kimlik no: 61091000619, adres: Z.Gorgiladze cd. No:33/11, Batum), Mehmet ESEN (doğum tarihi: 18.06.1967, Kişisel kimlik no: 61691000875, İkamet Tezkeresi No: 13TR05604, adres: L. Asatiani cd. no:1, D.24, Batum), Özgür UÇMAZ (doğum tarihi: 06.06.1983, Kişisel kimlik no: 61691002181, İkamet Tezkeresi No: 13TR15133, adres: Parnavaz Mepe cd. No:135, D. 128, Batum), Barış SARIİBRAHİM (doğum tarihi: 11.12.1974, Kişisel kimlik no: 61391001376, İkamet Tezkeresi No: 13TR00714, adres: L. Asatiani cd. no:52, Batum), Lütfü BİLGİN’in (doğum tarihi: 09.09.1976, Kişisel kimlik no: 61991001029, İkamet Tezkeresi No: 12TR03536, adres: L. Asatiani cd. no:1, D.32, Batum), Ali KAYA’nın (doğum tarihi: 01.04.1972, Kişisel kimlik no: 39823796210, Pasaport No: U00771409, veriliş tarihi: 01.09.2010, geçerlilik süresi: 01.09.2020,  ikamet adresi: Sh. Rustaveli cd. no:14, Batum) ve kendilerinin seçtikleri yeminli tercüman Zaur ŞANTADZE’nin (Doğum tarihi: 24.05.1975;  Doğum yeri: Hulo; İkamet Adresi: Hulo ilçesi Elelidzeebi köyü;  Şahsi No: 61009000559; Nufüs Cüzdanı No: A 0729434; 22.08.2005 tarihinde Hulo ilçesi Nufüs Sicil Dairesi tarafından verilmiş) imzalarını tasdik ediyorum. Yeminli Tercüman Zaur ŞANTADZE Türkçenin bildiğini Gürcistan’da kabul edilen bir belgeyle (Türkiye Cumhuriyeti Selçuk Üniversitesi tarafından 15.07.1999 tarihinde verilmiş 7943 no-lu Diploma) ispat etti. Ben, noter olarak tercümana bunun hukuki sorumluluklarını anlattım. Tercümeye engel bir hal olup olmadığını sordum, tercüman tercümeye hiçbir engel hal olmadığını ve doğru tercüme garanti verdiğini söyledi. Gürcüce ve Türkçe evraka imza atan kişilerin kimliklerini ve fiili ehliyetlerini tespit ettim ve onlar benim huzurumda bu evrakı bizzat kendileri imzaladı. Ben noter, bu evrakı tasdik ederken üzerindeki imzaları gerçekten kendilerinin olduğunu ve evrakın metnin içeriğinden, onun gerçekliğinden ve yetkilerinden sorumlu değilim.

Noterlik işlemleriyle ilgili (“Noterlik işlemleriyle ilgili ücreti ve Gürcistan Noterler Odası için belirli ücret miktarlarının, bunları ödetme kuralları ve hizmet sürelerinin tasdik edilmesi ile ilgili” Gürcistan Hükümetinin Kararnamesinin (29 Aralık 2011, No: 507)) 31. 39. Maddelerine dayanarak noter ücreti olarak 104,00 Lari + Gürcistan Vergi Kanunun 169. Maddesine göre KDV 18,72 Lari, + 10 Lari Taraf ile noter arasında anlaşmaya istinaden, ayrıca noterlik kayıt ücreti 2 Lari ödemiştir.

Noter ----------------------------------------- Khatuna KALANDARISHVILI