მისია Print
Monday, 19 July 2010 08:43

ჩვენი მისიაა ასოციაციის წევრების ინტერესების წარმოჩენა, ლობირება და დაცვა როგორც საზოგადოების ისე ხელისუფლების წრეებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.