ამა წლის 6 მაისს გაიმართა მმართველთა საბჭოს მორიგი სხდომა... Print
Monday, 10 May 2010 10:25

ამა წლის 6 მაისს გაიმართა საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის მმართველთა საბჭოს მორიგი სხდომა, რომელზეც განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

1.      აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარესთან ბ-ნ ლევან ვარშალომიძესთან და საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსს ზაზა გუმბერიძესთან შემდგარ შეხვედრებზე დასმული საკითხების ირგვლივ მიმდინარე მუშაობის შედეგები;

2.      ასოციაციის წევრების, წევრობის პოტენციური კანდიდატების და ხელისუფლების უფლებამოსილი პირების ერთობლივი ვახშამის მოწყობის ორგანიზება;

3.      ახალი ფირმების გაწევრიანებაზე ერთობლივი ძალისხმევის გაძლიერება;

4.      საწევროების გადახდის მდგომარეობა;

5.      შპს “Doruk Nut and Food Company” გარიცხვა წევრობიდან;

6.      სასტუმრო შერატონთან გაფორმებული ფასდაკლებითი ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია;

7.      ტუბერკულოზის საავადმყოფოს თხოვნის საკითხი დახმარებაზე.

8.      GPI Holding სადაზღვეო კომპანიის გაწევრიანების გადაწყვეტილების მიღება;

9.      შპს “ორცვას” გაწევრიანების გადაწყვეტილების მიღება;

10.  ინფორმაცია ასოციაციის თანამშრომლების მუშაობის შესახებ და პრემიების საკითხი;

11.  სხვადასხვა საკითხები.

სხდომას ესწრებოდნენ მართველთა  საბჭოს წევრები.