ამინდი

ვალუტის კურსი

 

ფასეულობები PDF Print E-mail
Monday, 19 July 2010 08:43

საქართველოს საერთაშორსო ინვესტორთა ასოციაციის ფასეულობები ეფუძნება საინვესტიციო  გარემოს, სამთავრობო და არასამათავრობო ორგანიზაციების ნაყოფიერ ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპს, რომელიც ობიექტურად დაიცავს ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებულ ინტერესებს, ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით და პატივისცემით. საინვესტიციო გარემოსა და სამთავრობო ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობაში ვგულისხმობთ მხარეების უფრო აქტიურ ჩართულობას შესაძლო პრობლემების ზუსტი იდენთიფიკაციის და მათი ერთობლივი მოგვარების მიზნით, რომელიც პოზიტიურად აისახება საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლაზე და კერძო სექტორში დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნაზე.